ZAHRANIČNÍ VELVYSLANECTVÍ VE FILHARMONII HRADEC KRÁLOVÉ

 




 DEN KANADY VE FILHARMONII HRADEC KRÁLOVÉ 20.11.2009


Video (2,38MB)

Královéhradecká Filharmonie se stává stále progresivnějším tělesem a to nejen na poli hudebním, o čemž svědčí její festival soudobé vážné hudby Hudební fórum Hradec Králové, ale nyní i její nový, opět mezinárodní projekt, který poprvé představila 20.11. 2009 pod dílčím názvem Den Kanady ve Filharmonii Hradec Králové. Na pozvání této významné kulturní instituce budou navštěvovat město a region velvyslanci či velvyslankyně vybraných světových zemí. Pro tyto diplomatické návštěvy bude vždy připraven bohatý kulturní program nejen ve městě samém, ale i v Královéhradeckém kraji. Především však bude ve večerním programu představena samotná Filharmonie, a to nejen při koncertu. Záštitu nad touto netradiční aktivitou převzal primátor Hradce Králové Otakar Divíšek, ale také hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Prvním státem, s nímž se tento projekt realizoval, byla pro rok 2009 Kanada, země javorového listu reprezentovaná velvyslankyní Kanady v ČR, Její Excelencí paní Valerií Raymond, která se spolu se svým manželem Tomem de Faye v průběhu dne zúčastnila několika společenských setkání. Dopoledne, po slavnostním přijetí u primátora města, který ji poté osobně provázel po celé dopoledne, si velvyslankyně Kanady prohlédla zřejmě nejvýznamnější památku Hradce Králové – katedrálu Sv. Ducha a prošla se po Velkém náměstí

V průběhu odpoledne na své přání navštívila zámek a špitál v Kuksu, vojenskou pevnost v Josefově a zámeckou kapli Zjevení Páně ve Smiřicích. V každém z těchto míst ji přivítali starostové obcí a měst a jim se také zapsala do místních kronik. Ve vojenské pevnosti Josefov byla na její počest dokonce odpálena čestná salva z děla. Večer již probíhal ve znamení královéhradecké Filharmonie, která byla na tuto návštěvu velmi dobře připravena, a to nejen po hudební stránce. Návštěvníci si spolu s kanadskou delegací prohlédli velmi nápaditě zpracované informační panely o Kanadě, kde se dozvěděli převážně netradiční věci, ať již o kanadských vynálezech, či dalších zajímavostech o této krásné zemi.

Velký ohlas sklidila i expozice patnácti barevných velkoformátových fotografií německého autora Karla-Heinze Raracha, která představila nejen nádhernou kanadskou přírodu, ale také architekturu měst, a jež výborně předznamenala dokumentární film o Kanadě. Její Excelence Valerie Raymond pak zahájila večerní představení, slavnostní Tango - Bandoneon Concert, řízený kanadským dirigentem Mishou Roháčem, koncert v rytmu tanga, při kterém byl sólovým nástrojem bandoneon – knoflíková harmonika, na niž hrál německý hudebník Lothar Hensel. Večernímu programu dodala lesku i přítomnost královéhradeckého hejtmana Lubomíra France, sídelního biskupa Dominika Duky a dalších osobností, mezi nimiž nechyběli ani významní Čechokanaďané z řad vědců, profesorů, sportovců.

Odvážný projekt, při kterém mají návštěvníci možnost slyšet a vidět ve Filharmonii Hradec Králové hudebníky či pěvce konkrétní pozvané země se setkal hned v prvním ročníku s nadšeným ohlasem. Je důkazem toho, že hudba lidi opravdu spojuje a vytváří nová pouta. 


Raymon.jpg, 11kB





 

 VALÉRIE RAYMOND





velvyslankyně Kanady v České republice a na Slovensku

Valerie Raymond (BA Honours z historie na univerzitě v Guelph  - 1974, BJ Honours (žurnalistika) na univerzitě v Carletonu - 1976, čestný doktorát práv na univerzitě v Guelph  - 2007) nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí v roce 1986 po předchozím působení na ministerstvech energetiky, dolů a přírodních zdrojů, zaměstnanosti a přistěhovalectví a statutu ženy. V Ottawě působila na mnoha pozicích včetně ředitelky oddělení externích komunikací, ředitelky lidských práv a ředitelky odvětví umění a kultury.

V letech 1997 – 2001 působila Valerie Raymond jako vysoká komisařka (velvyslankyně) na Novém Zélandu.ech energetiky, dolů a přírodních zdrojů, zaměstnanosti a přistěhovalectví a statutu ženy. V Ottawě působila na mnoha pozicích včetně ředitelky oddělení externích komunikací, ředitelky lidských práv a ředitelky odvětví umění a kultury.

V letech 2002 – 2005 zastávala pozici vysoké komisařky (velvyslankyně) na Srí Lance, kde řídila reakci velvyslanectví na tsunami v Indickém oceánu z prosince 2004.

V letech 2005 – 2006 byla zvolena viceprezidentkou programů řízení a správy Fóra federací.

V letech 2006 - 2009 zastávala funkci generální ředitelky Kanadského institutu zahraničních služeb.

Valerie Raymond je provdána za Toma de Faye, generálmajora ve výslužbě. Mají spolu jednu dceru.



Raach.jpg, 13kB






  KARL-HEINZ RAACH 




je německý fotograf, který během cest po Kanadě zachycuje na svých podmanivých fotografiích všechny tváře země javorového listu. V letech 1980 –1984 studoval antropologii a sociologii ve Freiburgu a Montréalu (Kanada). Právě během těchto studií si vytvořil k této zemi velmi vřelý vztah, vícekrát vystavoval fotografie ze života původních i současných obyvatel Kanady v několika zemích.

Je spoluzakladatelem fotografické agentury LOOK v Mnichově a je členem Deutsche Gesellschaft für Photographie, německé společnosti fotografů.

Je ženatý s Antje Burkhardt, s níž ho pojí také profesionální fotografická a nakladatelská dráha.


A2a.jpg, 143kB


 

 DEN LUCEMBURSKA VE FILHARMONII HRADEC KRÁLOVÉ 30. 11. 2010



Tisková zpráva,
plakát.

Další informace

Den v Salonu republiky,
Český rozhlas Vltava,
www.hka.cz
TV Hradec Králové
recenze
poděkování
videospot (mpg, 61 MB). 





















 6. 10. 2011 - DEN FINSKA VE FILHARMONII HRADEC KRÁLOVÉ



Již od začátku roku 2009 se připravuje další ročník úspěšného projektu Den Ambasád s Filharmonií Hradec Králové. Pro rok 2011 probíhá příprava Dne Finska, který je stanoven na čtvrtek 6. října 2011. Večerní koncert, který obsahuje skladby Ottorina Respighi a dvou významných finských skladatelů Einojuhani Rautavaara a Jeana Sibelia, bude opět vyvrcholením celodenního programu s Královéhradeckým krajem, Magistrátem Hradec Králové a Královéhradeckým biskupstvím, jehož se účastní velvyslankyně Finské republiky v ČR J. E. paní Päivi Hiltunen – Toivio, která nastoupila do své funkce teprve v září 2010.

Koncert se bude konat pod taktovkou Tapia von Boehma z proslulé dirigentské školy v Turku.

Tisková zpráva - 20. 6. 2011







 

 

 DEN POLSKA S FILHARMONIÍ HRADEC KRÁLOVÉ 18. 10. 2012

 

 

V rámci Dne Polska s FHK se ve večerním programu představil královéhradeckému publiku polský dirigent Jan Jakub Bokun a houslista Janusz Wawrowski. Součástí celodenního programu bylo i promítání filmu o Polsku a rovněž tak vernisáž výstavy Polského institutu Praha, který vůbec poprvé představil veřejnosti soubor svých plakátů, které během minulých let zvaly zájemce k návštěvě akcí pořádaných právě Polským institutem v praze. Dalším polským partnerem, který se významně podílel na Dni Polska s FHK byla Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawla II. v Opole. Projekt byl podpořený záštitami polského velvyslanectví v Praze, primátora města Hradec Králové MUDr. Zdeňka Finka, hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a J. E. Mons. Jana Vokála - sídelního biskupa královéhradeckého.

 

Termín konání: čtvrtek 6. června 2013

Pátý ročník mezinárodního kulturně-společenského projektu „Den zahraniční země s Filharmonií Hradec Králové“ bude věnován Německu. Důvody, proč právě tato dvě země, jsou dva.

 

1. Německo, spolu s Rakouskem pořádají v krajích České republiky projekt „Šprechtíme“, jehož smyslem je podpora výuky německého jazyka. Tuto aktivitu jsme velmi uvítali a rádi zařadili jako součást celodenního programu v rámci Dne zahraniční země. K projektu „Šprechtíme“ budou přizvány všechny stupně škol v Hradci králové, aby se formou workshopu a dalších aktivit mohli blíže s německým jazykem seznámit.

 

2. Nový šéfdirigent Filharmonie Hradec Králové Andreas Sebastian Weiser je německé národnosti a rád by představil královéhradeckému publiku hudbu země, ze které pochází.

 

Program slavnostního koncertu:


Johannes Brahms Variace na Haydnovo téma
Richard Wagner Pět písní na básně Mathildy Wesendonckové
Ludwig van Beethoven Symfonie č. 6 „Pastorální“
Filharmonie Hradec Králové
Anna Haase mezzosoprán
Andreas Sebastian Weiser dirigent

 

DEN ŠPANĚLSKA 2014

Pořádaný pod záštitou J. E. Pascuala Ignacia Navarra Riose - španělského 
velvyslance, primátora města Hradec Králové MUDr. Zdeňka Finka, 
hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France 
a královéhradeckého biskupa J. E. Mons. Jana Vokála, ve spolupráci 
s Velvyslanectvím Španělska v Praze a Biskupstvím královéhradeckým.
 
Čtvrtek 15. 5. 2014
Sál Filharmonie Hradec Králové
 
18.30 vernisáž výstavy španělského výtvarníka
18.45 promítání filmového dokumentu o Španělsku
19.30 zahájení slavnostního koncertu
 
Isaac Albéniz (úprava pro orchestr Rafael Frühbeck de Burgos)
Španělská suita op. 47 (výběr)
Joaquín Rodrigo
Fantasía para un gentilhombre pro kytaru a orchestr 
Joaquín Turina 
Fantastické tance op. 22
Manuel de Falla
Tři tance [suita č. 2] z baletu Třírohý klobouk
 
Filharmonie Hradec Králové
Carmen María Ros kytara / José Miguel Rodilla dirigent
 
 
 
             
 
 
  
   

Den Maďarska 2015

DEN MAĎARSKA 2015

Pořádaný pod záštitou J. E. Tibora Pető – maďarského velvyslance, primátora města Hradec Králové MUDr. Zdeňka Finka, hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a královéhradeckého biskupa J. E. Mons. Jana Vokála, ve spolupráci s Velvyslanectvím Maďarska v ČR a Maďarským institutem v Praze.

14. 5. 2015 Filharmonie Hradec Králové

Zoltán Kodály
Tance z Galanty

Ferenc Liszt
Fantazie na maďarské lidové melodie pro klavír a orchestr
S 123, R 458

Béla Bartók
Koncert pro orchestr BB 123

Filharmonie Hradec Králové
József Balog
klavír
István Dénes dirigent

 

 

 

 

DEN SLOVENSKA 2016