Křížová cesta

Čtvrtek 8.3.2018 19:00 hod.
Hradec Králové, kostel Božského Srdce Páně
Mimořádné koncerty

Lukáš Hurník

Pašijová hra pro sólisty,
smíšený sbor, dětský sbor, recitátory a orchestr

Michaela Gemrotová soprán
Roman Hoza baryton
Otakar Brousek ml. recitace
Miroslav Táborský recitace
Kühnův smíšený sbor
Chlapecký sbor Bonifantes
Filharmonie Hradec Králové
István Dénes dirigent

koncert byl podpořen v rámci projektu Partnerství OSA
logo Partner OSA