Malý Silvestr

Sobota 30.12.2017 18:00 hod.
Sál Filharmonie Hradec Králové
Mimořádné koncerty

J. Strauss ml., Kmoch, Aljabjev, Lehár, Nedbal, Cocciante, Bernstein, Svoboda, Webber

David Deyl zpěv
Christina Johnston soprán
Filharmonie Hradec Králové
Marek Štilec dirigent