B8 – Prorockým jazykem věrozvěstů

Středa 23.5.2018 19:30 hod.
Sál Filharmonie Hradec Králové
Abonentní řada BÍLÁ

Josef Suk
Meditace na staročeský chorál Svatý Václave op. 35a

Bedřich Smetana
Má vlast, cyklus symfonických básní (výběr)

  • č. 5 Tábor T 120
  • č. 6. Blaník T 121

Leoš Janáček
Glagolská mše pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany na staroslověnský text JW III/9 – „Mša glagolskaja” (definitivní verze, 1928)

Pavla Vykopalová soprán
Jana Sýkorová mezzosoprán
Tomáš Juhás tenor
Jiří Sulženko bas
Kühnův smíšený sbor
Jaroslav Brych sbormistr
Filharmonie Hradec Králové
Andreas Sebastian Weiser dirigent