Tisková zpráva Filharmonie Hradec Králové o. p. s.

Filharmonie Hradec Králové vykročí do příští sezóny s novým šéfdirigentem

Filharmonie Hradec Králové žije ve své 40. sezóně významnými událostmi. Kromě samotného kulatého jubilea a nově „zabydlených“ mistrovských varhan v sále Filharmonie, dojde i ke změně na pozici šéfdirigenta orchestru. Vedení hradecké Filharmonie věří, že v osobě Kaspara Zehndera, jehož jméno není ani hradeckému publiku neznámé, se podařilo získat významnou a na světových pódiích již uznávanou uměleckou osobnost, s níž má nakročeno k dalšímu úspěšnému uměleckému renomé.

Změna šéfdirigenta je vždy spojena s určitými výzvami a očekáváním, jak nastínil ředitel FHK Václav Derner: „Kromě samotného dirigování orchestru jej šéfdirigent musí vést v širším rozsahu také umělecky, podle svých vlastních vizí. V úzké spolupráci s dramaturgem orchestru má značný vliv na skladbu repertoáru, vedle toho řeší i personální otázky členů orchestru.“ Není tedy nadnesené poznamenat, že setkání představ šéfdirigenta s představami vedení je základem úspěchu celé instituce. Kaspar Zehnder, švýcarský dirigent a flétnista, bude navazovat na vynikající a bezpochyby přínosnou práci dosavadního šéfdirigenta Andrease Sebastiana Weisera (šéfdirigentem od r. 2012), kterému smlouva končí v červenci tohoto roku.

Spolupráce Kaspara Zehndera s Filharmonií Hradec Králové má již desetileté kořeny. Poprvé přijal pozvání v roce 2008 a od té doby vystoupil na zdejším pódiu několikrát jako dirigent, potom také jako sólista a dvakrát dokonce jako dirigent i sólista současně – v této dvojroli se naposledy vystoupil koncem března 2017 na koncertě natáčeném a později odvysílaném Českou televizí. V hledáčku médií se však Zehnder ve spojitosti s Filharmonií Hradec Králové objevil už i dříve, a to na koncertech festivalu soudobé hudby Hudební fórum Hradec Králové přenášených živě stanicí Vltava Českého rozhlasu. Festival pořádá Filharmonie Hradec Králové a soudobá hudba je také jedním z důležitých průsečíků v zájmech FHK a jejího budoucího šéfdirigenta. Filharmonie a Zehnder spolupracovali i v rámci zahraničních koncertů.

Dirigování a hru na flétnu studoval Kaspar Zehnder na Hochschule der Künste Bern. Významnou inspirací pro něho mimo jiné i setkání s Manfredem Honeckem. Byl členem Evropské Mozartovy akademie, v letech 2005–2012 byl hudebním ředitelem Centra Paula Klee v Bernu. Od roku 1999 je uměleckým ředitelem festivalu Murten Classics. S působením v naší zemi má již zkušenosti z let 2005–2008, kdy stál jako nástupce Jiřího Bělohlávka v čele Pražské komorní filharmonie. Od roku 2012 je také šéfdirigentem Symfonického orchestru Biel Solothurn (SOBS). Od svého debutu v milánské Scale v roce 2007 hostoval jako dirigent u předních evropských těles. Spolupracuje s význačnými umělci jak zahraničními, tak českými (Simon Rattle, Magdalena Kožená, Jiří Bárta, Jana Boušková a další). Kaspar Zehnder má za sebou také řadu různých hudebních projektů a jeho hudební počiny jsou dokumentovány početnou diskografií.

Na dotaz, zda by mohl jmenovat alespoň některé důvody svého zájmu o místo šéfdirigenta FHK odpovídá: „Orchestr má ambice a potenciál, je v něm mnoho spíše mladších hráčů, s vážným zájmem o zvyšování kvality tělesa. Je zde samozřejmě na čem pracovat – naštěstí! – ale cítím se zde užitečný a vítaný. Cítím zde pochopení pro mé záměry a rád bych orchestr dále rozvíjel a zvyšoval jeho úroveň.“ Kromě uměleckého pohledu si Zehnder pochvaluje také zdejší koncertní prostor: „Je zde úžasný koncertní sál, jeden z nejlepších v České republice. Jako fanatik zvukového mixu jsem vždy velmi šťastný, když mohu přizpůsobit své hudební nápady tomuto sálu. Dalším z důvodů, které mě přivádějí do Hradce Králové je i vynikající festival soudobé hudby Hudební fórum Hradec Králové, na kterém se můžu tvůrčím způsobem podílet.“

Spolupráce s Kasparem Zehnderem tedy znamená určité nároky také pro orchestr hradecké Filharmonie, budoucí šéfdirigent si ale podle svých slov cení vzájemné důvěry, kterou se mezi ním a orchestrem podařilo během dosavadního setkávání vybudovat. K této důvěře jistě přispívá také jeho schopnost pohledu „z druhé strany“, jakožto sólisty a také stálého člena komorních souborů „mit vier“ a Ensemble Paul Klee. Jisté je, že kromě slibné spolupráce s orchestrem budou přínosem pro hradeckou Filharmonii také Zehnderovy kontakty na mezinárodní hudební scéně a rovněž jeho zkušenosti s vedením regionálních ansámblů a uměleckých institucí včetně pochopení pro taková specifika, jako je třeba hledání co nejlepší vyváženosti ceny a kvality.

Kontakt pro média: Alois Neruda, tel.: 702 178 610 , e-mail: neruda@fhk.cz

25. 1. 2018 (PR)

 

Tisková zpráva Filharmonie Hradec Králové o. p. s.

Filharmonie Hradec Králové předvánoční

Hradečtí filharmonici mají v předvánoční době napilno. Kromě zahraniční spolupráce, dobročinnosti a koncertů v domácím sále je čeká hraní v Praze i Trutnově. Na obzoru je také významná změna na místě šéfdirigenta.

Adventní čas je tradičně dobou koncertů a společných setkání. Jedno z takových koncertních pozastavení uspořádala Filharmonie Hradec Králové ve spolupráci s Vysokou školou hudební Ference Liszta ve Výmaru. V rámci dirigentských kurzů se v sále Filharmonie konal benefiční koncert, jehož výtěžek formou darů drobných dárců činil 32 048 Kč. Částku využije Domov pro matky s dětmi, který je zařízením hradecké Oblastní charity, při plánovém nákupu mikrobusu.

Uprostřed adventu uspořádala FHK koncert slovenské vokální skupiny Fragile a v tomtéž týdnu také abonentní koncert se symfonií Bohuslava Martinů, následovaný reprízou v Praze. V předvánočním týdnu FHK hraje ještě na Žofíně svůj úspěšný program Michael Jackson Symphony a ve středu v Trutnově program s názvem Opera Divas, ve kterém pod taktovkou Leoše Svárovského vystoupí sopranistky Tereza Mátlová, Pavlína Senić a mezzosopranistka Andrea Kalivodová. Jak se tedy zdá, hradečtí hudebníci nezahálejí a doplňují atmosféru i letošních Vánoc.

Kromě rozeznění nových mistrovských varhan se ve Filharmonii schyluje k další významné události a tou je změna na postu šéfdirigenta orchestru. Kdo převezme taktovku od dosavadního šéfdirigenta Andrease S. Weisera, je v tuto chvíli v závěrečné fázi jednání. Bližší informace plánuje Filharmonie zveřejnit při tiskové konferenci 25. ledna.

Kontakt pro média: Alois Neruda, tel.: 702 178 610 , e-mail: neruda@fhk.cz

15. 12. 2017 (PR)

 

 

Krátká zpráva Filharmonie Hradec Králové o. p. s.

Filharmonie Hradec Králové v hledáčku sdělovacích prostředků

Filharmonie Hradec Králové je v současné době ve výborné kondici. Svědčí o tom i velký zájem sdělovacích prostředků, jejichž nebývalou pozornost na sebe upoutala v posledních týdnech.

Za povšimnutí stojí čtyři přímé přenosy Českého rozhlasu Vltava v rámci festivalu soudobé světové hudby Hudební fórum. Dva z programů byly provedeny domácím orchestrem pod vedením zahraničních dirigentů José Miguela Rodilly a Macieje Tworeka.

Vedle toho i Česká televize (ČT Art) uvedla dne 29. října záznam koncertu z letošního jara. Filharmonii Hradec Králové ve velkém symfonickém programu řídil švýcarský dirigent Kaspar Zehnder.

Česká televize natáčela i první z představení Červené abonentní řady Opera/Balet, na kterém se představil Pražský komorní balet a Zemlinského kvarteto.

V současné době probíhá v Hradci Králové i společný projekt Filharmonie a neziskové organizace Post Bellum s názvem Hradecký memoriál – Nepromlčeno. Na této akci v rámci přednášek, outdoorových výstav a koncertů je návštěvníkům připomínána nedávná historie totalitních režimů.

U příležitosti státního svátku 28. října převzal ředitel Filharmonie Hradec Králové, pan Václav Derner, medaili města Hradec Králové, kterou udělila rada města za vzornou reprezentaci doma i v zahraničí.

Kontakt pro média: Alois Neruda, tel.: 702 178 610 , e-mail: neruda@fhk.cz

10. 11. 2017 (PR)

 

Tisková zpráva Filharmonie Hradec Králové o. p. s.
k uvedení nadcházející 40. jubilejní sezóny Filharmonie Hradec Králové

Filharmonie Hradec Králové na prahu 40. sezóny

Filharmonie Hradec Králové letos vstupuje do své 40. koncertní sezóny 2017/2018. Pro posluchače a příznivce chystá ke svým „kulatinám“ novinky v podobě mistrovských varhan, rozšíření abonentních řad, či redesignovaného loga. Jubilea si ale všímá i dramaturgie, a to hned v několika rovinách. Posluchače zavede k východočeským kořenům orchestru i do rozmanitých koutů světa, připomene stoleté výročí státnosti, nabídne příležitosti k zamyšlení i uvolnění a přivede slavné i dosud méně známé osobnosti, které se tak stanou symbolickými gratulanty. Co naopak zůstane zachováno, je přehledné rozdělení programu sezóny do abonentních řad označených barvami podle jednotlivých žánrů od symfonických cyklů přes crossovery a opery až po koncerty pro rodiny s dětmi.

Mistrovské varhany Filharmonie

Milníkem sezóny a bez nadsázky i novodobé historie Filharmonie se stane křest mistrovských varhan. Jejich význam přibližuje ředitel hradecké Filharmonie Václav Derner: „Varhany rozšíří repertoárové možnosti Filharmonie a zhodnotí vybavenost sálu pro mnoho dalších generací návštěvníků“. Bezmála tři a půl tisíce píšťal po obou stranách jevištního portálu vytvoří unikátní hudební prostor a navíc, jak upřesňuje ředitel Derner, „díky promyšlené dispozici zůstane zachována možnost uvádění oper, muzikálů a opusů v širokém orchestrálním a sborovém obsazení“. Naplno se varhany rozezní v březnu ve Varhanní symfonii Saint-Saënse a další příležitostí k jejich plnému využití bude v květnu Janáčkova Glagolská mše. Její vznik je spojen s desátým výročím mladého československého státu a uvedení v sezóně připomene oslavy stého výročí státnosti 1918–2018. Ani toto dílo není myslitelné bez varhan. Janáček měl v Brně k dispozici nástroj s padesáti rejstříky, ten hradecký jich poskytne ještě o čtyři více.

Filharmonie hlasem domova i otevřená světu

Orchestrální těleso dnešní Filharmonie vzniklo v Hradci Králové v roce 1978 jako základ tehdy zamýšlené operní scény. Východočeské kořeny připomene dramaturgie uvedením předehry k vůbec první české zpěvohře Dráteník od F. Škroupa, rodáka z nedalekých Osic. Se symfoniemi našich krajanů, vambereckého skladatele Voříška a poličského Martinů, již posluchači překročí hranice naší vlasti a Smetana s Dvořákem definitivně dosvědčí, že je náš hlas slyšet i ve světě. Dramaturgie ale samozřejmě dýchá oběma směry a tedy přináší také hudbu ze světa do Hradce Králové. Při zahajovacím koncertu sezóny se tak po bok českých skladatelů postaví Schubert s Beethovenem – ten se ostatně během sezóny dostane ke slovu hned třikrát. Světskou hudbu zastoupí Vivaldiho čtvero houslových koncertů nazvaných podle ročních dob, niterněji naopak vyzní Rossiniho Stabat Mater. Kromě zmíněných skladatelů z Rakouska, Německa a Itálie navštívíme dále s Rachmaninovem Rusko, s Mendelssohnem překvapivě Skotsko, s americkým Bernsteinem Anglii, se Sibeliem Finsko, s C. Halffterem Španělsko a ještě mnoho jiných míst s dalšími skladateli a jejich díly.

Zvláštní kapitolou, pokud jde o světovou hudbu, bude v pořadí třináctý ročník festivalu Hudební fórum Hradec Králové na přelomu října a listopadu. Festival přináší do sálu Filharmonie Hradec Králové soudobou hudbu ze světových pódií (z velké části v českých premiérách), kterou ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a pražskou Akademií múzických umění doplňuje světelným a výtvarným designem, videoprojekcemi a nonverbálními scénickými prvky. Na tomto ročníku festivalu vystoupí mimo jiné Gabriela Demeterová, Edita Adlerová, hostovat zde bude orchestr Janáčkovy filharmonie Ostrava a Symfonický orchestr Českého Rozhlasu. Při zahajovacím koncertu festivalu bude domácí orchestr FHK řídit španělský dirigent José Miguel Rodilla, který uvede Grawemeyerovou cenou 2008 vyznamenané písně na texty Pabla Nerudy od Liebersona.

Filharmonie plná osobností

Šéfdirigentem v sezóně 2017/2018 zůstává Andreas Sebastian Weiser, za dirigentským pultíkem se kromě zmíněného Rodilly objeví také někdejší šéf Královské liverpoolské filharmonie Petr Altrichter, italský dirigent Enrico Dovico a dále mimo jiné například Petr Vronský, Vojtěch Spurný, Miriam Němcová nebo Václav Luks. Na pódiu hradecké Filharmonie vystoupí během následující sezóny celá řada sólistů, zde jsou někteří z nich: houslista Ivan Ženatý, klavíristé Ivo Kahánek, Jan Bartoš a hradecký Matyáš Novák, varhaník Aleš Bárta, koncertní mistři České filharmonie – houslista Josef Špaček a violoncellista Václav Petr, pěvkyně Pavla Vykopalová, Marina Vyskvorkina, Dagmar Pecková a Jana Sýkorová a se svými sbory také sbormistři Českého filharmonického sboru Brno a Pražského filharmonického sboru, prof. Petr Fiala a Lukáš Vasilek.

Filharmonie jevištěm dramatu i komedie

Jak je ve Filharmonii Hradec Králové zavedeným zvykem, také v příští sezóně dostanou značný prostor i žánry jiné, než jen klasická hudba. Připraveno je divadlo F. X. Šaldy s baletem Spící krasavice a operetou Mam'zelle Nitouche, divadlo Husa na provázku s Baladou pro banditu. Děti, které umí poslouchat, uvidí o sobotních odpoledních ve Filharmonii rusalky a trpaslíky, vojáčka i Barbie. Seznámení se starými pány věčného mládí, klasiky moderní populární hudby, slibuje Felix Slováček ml. s Pražským saxofonovým kvartetem. Setkání s andělem nabídne brněnské folkrockové Svítání, s jarem dívčí kapela Vesna. V rámci Hradeckého memoriálu Filharmonie zavzpomíná na Karla Kryla, uvede koncert Suchého, Hutky, Dědečka i Spirituál kvintetu, ale také po právu ocení výjimečné lidské osudy. Na začátku jubilejní sezóny uslyší Hradec Králové to nejlepší z Bizetovy Carmen, v listopadu reprízu úspěšného projektu Michael Jackson Symphony s Moondance Orchestra. V předvánočním čase vystoupí slovenští mistři v sezpívanosti, a capelová skupina Fragile. K vánočnímu programu už neodmyslitelně patří slavnostní silvestrovské koncerty.

Abonmá do Filharmonie

Stejně jako dosud bude i v nové sezóně nabídka koncertů a představení rozdělená do abonentních řad podle žánrů. Pro přehled a snazší orientaci jsou řady označené barvami. Vybrat si tak podle svého gusta mohou příznivci symfonické hudby (Bílá a Žlutá), crossoverových projektů, kde si klasická hudba podává ruku s moderní (Modrá), i ti, kteří se těší spíše na operetní a muzikálová představení (Zelená). Do nadcházející sezóny byla opět přidána řada Červená, zastupující žánr opery a baletu a zůstává řada Oranžová, přizpůsobená rodinám s dětmi. Kromě abonentních řad jsou v nabídce také mimořádné koncerty, ty jsou přidávány také během sezóny. Na pokladně Filharmonie již začal prodej předplatného, které abonentům přináší výhody mimo jiné v podobě výrazně příznivější ceny a stálého místa v hledišti. Předprodej abonmá bude probíhat do konce června a potom od 21. srpna do 13. září, poté bude vystřídán prodejem vstupenek na jednotlivé koncerty. Kromě žánrově zaměřených abonentních řad je možné také zakoupit předplatné formou kupónů směnitelných za vstupenky na jakýkoliv vybraný koncert či představení z různých abonentních řad. Vstupenky na mimořádné koncerty je možné zakoupit průběžně, jak jsou do předprodeje zařazeny, prodej probíhá přes portál www.hkpoint.cz.

Kontakt pro média: Alois Neruda, tel.: 702 178 610, e-mail: neruda@fhk.cz

9. 6. 2017 (PR)

 

Krátká zpráva Filharmonie Hradec Králové o. p. s. – poděkování za benefiční příspěvky 5. dubna 2017.
(Sbírka v rámci slavnostního večera Talent královéhradecké kultury.)

Talenty pomáhaly varhanám

Filharmonie Hradec Králové hostila ve středu 5. dubna další ročník vyhlašování cen „Talent královéhradecké kultury“. Slavnostní vyhlášení pořádá město Hradec Králové, jako ocenění mladých umělců do osmnácti let, kteří v předchozím roce dosáhli mimořádného úspěchu. Návštěvníci večera přispěli také na projekt dostavby mistrovských varhan v místním sále a to částkou 8 257 Kč. Všem upřímně děkujeme. Nadační fond Varhany pro Filharmonii Hradec Králové.

Kontakt pro média: Alois Neruda, tel.: 702 178 610 , e-mail: neruda@fhk.cz

7. 4. 2017 (PR)

 

Krátká zpráva Filharmonie Hradec Králové o. p. s. – poděkování za benefiční příspěvky 6. dubna 2017.
(Sbírka pro NF Impuls.)

Hradecká Filharmonie podpořila NF Impuls

Jarní koncert Filharmonie Hradec Králové odehraný 6. dubna byl zároveň koncertem benefičním pro nadační fond Impuls. Na výzkum a podporu léčby lidí s roztroušenou sklerózou, což jsou hlavní aktivity zmíněného nadačního fondu, přispěli návštěvníci koncertu celkovou částkou v obdivuhodné výši 33 646 Kč. Koncert se konal pod záštitou Pavla Bělobrádka, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, dirigovali frekventanti Zürcher Hochschule der Künste. Všem dárcům děkujeme. FHK.

Kontakt pro média: Alois Neruda, tel.: 702 178 610 , e-mail: neruda@fhk.cz

7. 4. 2017 (PR)

 

Tisková zpráva Filharmonie Hradec Králové o. p. s. ke koncertu 23. února 2017

Hradecká Filharmonie chystá koncert sezóny

Díla soudobého polského skladatele Krysztofa Pendereckého a Josefa Bohuslava Foerstera zazní v rámci šestého koncertu Bílé abonentní řady ve čtvrtek 23. února. Uvedení Pendereckého chorálního díla Te Deum může být, vzhledem k monumentálnímu pojetí i historickému kontextu vzniku díla, označeno za událost sezóny. Společně s hradeckými filharmoniky vystoupí Pražský filharmonický sbor pod vedením Lukáše Vasilka a čtyři sólisté, koncert bude řídit šéfdirigent hradecké Filharmonie Andreas Sebastian Weiser.

Filharmonie Hradec Králové chystá pro své posluchače a abonenty na poslední únorový čtvrtek slavnostní koncert, při kterém zazní Symfonie č. 4 c moll op. 54 – „Veliká noc“ od Josefa Bohuslava Foerstera a ve druhé polovině koncertu velkolepé Te Deum od Krysztofa Pendereckého. Koncertu bude předcházet tradiční beseda o programu večera s Lukášem Hurníkem, popularizátorem klasické hudby a častým hostem Filharmonie Hradec Králové. Součástí besedy bude i vernisáž výstavy fotografií o životě a díle J. B. Foerstera, úvodní slovo pronesou Olga Černá, předsedkyně Společnosti J. B. Foerstera a muzikoložka Vlasta Reittererová.

Díky uvedení Pendereckého díla Te Deum je možné považovat koncert za událost právě probíhající 39. sezóny hradecké Filharmonie. Pro pochopení významu díla Te Deum, které souvisí s nedávnou historií také v naší zemi, je potřeba uvést pozadí jeho vzniku. Penderecki jej psal v letech 1979–1980, jako reakci na zvolení Karola Wojtyly za papeže Jana Pavla II. (1978), jehož osobnost a morální autorita sehrála později rozhodující roli při pádu komunistického systému. Skladba vstoupila v Polsku do doby politických turbulencí jako zrcadlo polského národního uvědomění a víry a přispěla tak ke katarzi doby, ve které začalo působit hnutí Solidarita.

V tomto díle se doplňují dvě skladby: stejnojmenný latinský hymnus, připisovaný již biskupovi Ambrožovi (4. stol), a stará polská křesťanská píseň „Boże! Coś Polskę“. Zatímco latinský chvalozpěv je v původní podobě ryze radostný a oslavný, Pendereckého pojetí jej za pomoci hudebních prostředků staví do polohy nejasné až temné, plné pochybností a obav, reflektující tragické momenty polské historie. V hudebním i myšlenkovém kontrastu k tomuto latinskému textu potom stojí úryvek zmíněné tradiční polské náboženské písně, která svého času kandidovala na polskou státní hymnu. Světová premiéra Pendereckého Te Deum se uskutečnila 7. září 1980 v italském Assisi za řízení skladatele. V roce 1981 bylo dílo provedeno v New Yorku, Berlíně, Varšavě a Paříži.

Sborové party nastudovali členové Pražského filharmonického sboru pod vedením Lukáše Vasilka. Ti již mají se společným vystupováním s hradeckými Filharmoniky zkušenosti – naposledy při Dvořákově oratoriu Svatá Ludmila uvedeném při zářijovém zahajovacím koncertu této sezóny. Roli sólistů při koncertu 23. února 2017 přijali zkušení umělci Ewa Biegas (soprán), Anna Lubańska (alt), Ondrej Šaling (tenor) a Szymon Kobyliński (bas), kteří již za sebou mají bohatou uměleckou činnost na mezinárodní hudební scéně. Dirigentského řízení koncertu se osobně ujal Andreas Sebastian Weiser, šéfdirigent Filharmonie Hradec Králové.

Kontakt pro média: Alois Neruda, tel.: 702 178 610 , e-mail: neruda@fhk.cz

14. 2. 2017 (PR)

 

Tisková zpráva Filharmonie Hradec Králové o. p. s. k benefičnímu koncertu (proběhl 2. února 2017)
na podporu projektu dostavby mistrovských varhan v sále FHK a k současnému stavu projektu

Benefiční koncert podpořil varhany ve Filharmonii Hradec Králové

Další z řady benefičních koncertů pro projekt dostavby varhan ve Filharmonii Hradec Králové se odehrál 2. února 2017. Na konto Nadačního fondu Varhany pro Filharmonii Hradec Králové přispělo nově několik firem a společností, soukromí dárci věnovali částku 32 475 Kč. Orchestr řídili mladí dirigenti ze švýcarské Zürcher Hochschule der Künste.

Při benefičním koncertu na dostavbu mistrovských varhan v místním sále zazněla v podání hradeckých filharmoniků díla Beethovena, Schumanna a Brahmse. Řízení orchestru se při této příležitosti ujali dirigenti ze švýcarské vysoké školy umění Zürcher Hochschule der Künste, jejichž uměleckým garantem byl opět profesor Johannes Schlaefli. Spolupráci se zmíněnou školou a profesorem Schlaeflim se hradecká Filharmonie věnuje již několik let. Společně s ředitelem Filharmonie Václavem Dernerem a předsedou nadačního fondu Lubošem Janhubou promluvil v úvodu koncertu také hrabě František Kinský, starosta města a majitel Nového zámku v Kostelci nad Orlicí a mecenáš kultury. Ten si také symbolicky zakoupil jeden z rejstříků budoucích varhan s názvem "cymbál", neboť, jak zmínil, jej zaujalo, že cimbál může hrát i ve varhanách.

Na financování projektu dostavby varhan se zásadními částkami podílí Město Hradec Králové, Královéhradecký kraj a Ministerstvo kultury. Vedle soukromých dárců, kteří při příležitosti benefičního koncertu přispěli částkou 32 475 Kč, podpořili opět projekt dostavby varhan také firmy a společnosti. Kromě velkých donátorů, kteří přispěli v loňském roce (Lesy České republiky, s. p., Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s., SGJW Hradec Králové, s. r. o., Městské lesy Hradec Králové, a. s., Works L&W group, s. r. o.) při příležitosti tohoto koncertu nově přispěly společnosti: Písník Kinský, Lesní hospodářství a správa zámků Kinský, houslařský atelier Pilař, MSP final, s. r. o., Energy Pack, s. r. o. a Vinotéka u Mazlíka celkovou částkou 70 tisíc Kč.

Po podpisu smlouvy o dostavbě varhan mezi Magistrátem města Hradce Králové a Krnovskou firmou Robert Ponča Varhany na konci loňského listopadu byl benefiční koncert na začátku února dalším konkrétním krokem směřujícím k dostavbě a rozehrání varhan v sále Filharmonie Hradec Králové. Pracovníci zhotovitelské firmy krátce po podpisu smlouvy převezli doposud vyrobené části varhan do své dílny a při prvním kontrolním dni na konci ledna, za účasti zástupců hradeckého magistrátu, nadačního fondu, Filharmonie i odborného dozoru, se potvrdilo, že práce postupují podle smluvených termínů. Konkrétně se nyní dokončuje hrací stůl. Podle harmonogramu budou varhany do sálu Filharmonie vestavěny na podzim tohoto roku a rozezní se začátkem roku příštího po nutné a časově náročnější etapě intonace.

„Prakticky již v tuto chvíli můžeme říci, že varhany budou na podzim v sále Filharmonie stát. Nadále ale pokračujeme v oslovování společností i drobných dárců, kteří mají vztah k umění, městu Hradec Králové a k ušlechtilým trvalým hodnotám. Jakoukoli podporu našeho projektu stále vřele vítáme,“ dodává k celé záležitosti Luboš Janhuba z Nadačního fondu Varhany pro Filharmonii Hradec Králové. Kdo se rozhodne přispět významnější částkou a symbolicky si zakoupit píšťalu, či celý rejstřík, bude formou čestného štítku uveden u příslušné části nástroje a obdrží také certifikát. Další podrobnosti o stavbě mistrovských varhan pro Hradec Králové lze nalézt na internetových stránkách nadačního fondu www.varhanyfhk.cz, dárcovskou částku v jakékoli výši je pak možné zaslat na účet číslo: 43 - 338 035 0267 / 0100.

Kontakt pro média: Alois Neruda, tel.: 495 211 375, 702 178 610 , e-mail: neruda@fhk.cz

6. 2. 2017 (PR)

 

Tisková zpráva Filharmonie Hradec Králové o. p. s.

Hudební fórum Hradec Králové 2016
XII. ročník festivalu soudobé světové hudby

V první polovině listopadu ožije koncertní sál Filharmonie Hradec Králové po čtyři večery každoročně pořádaným festivalem soudobé světové hudby. Hudební fórum Hradec Králové, jak zní celý název festivalu, se letos uskuteční podvanácté a připraven je po dramaturgické stránce promyšleně sestavený přehled toho, co se v posledních letech na světové symfonické scéně odehrálo a odehrává. Některá díla zazní celosvětově teprve poněkolikáté, jedna skladba se v Hradci Králové dokonce dočká své evropské premiéry. Koncerty budou opět doprovázeny světelným designem.

Po nedávném uvedení Chaplinových grotesek v odlehčenějším stylu chce Filharmonie Hradec Králové oslovit náročnějšího posluchače. Poslání festivalu objasňuje prezident festivalu Lukáš Hurník: „Až do poloviny 19. století lidé neposlouchali nic jiného než soudobou hudbu. Bach musel napsat každý týden novou kantátu, protože nikdo nechtěl znovu poslouchat něco, co už jednou slyšel. Dnes si publikum přeje „známé skladby známých skladatelů“, nejlépe 200 let starých. V Hudebním fóru Hradec Králové volíme zlatou střední cestu. Hrajeme díla našich současníků, ale prověřená zahraničními pódii a světovými porotami“.

A jaká díla jsou tedy pro letošní ročník festivalu připravena? Za vyzdvižení stojí například skladba Tanec v temnotě od Heinze Karla Grubera – ta zazní v Hradci Králové během zahajovacího koncertu 1. 11. a pouhých pět dní poté ji odehraje také Orchestr salcburského Mozartea. Atmosféru černobílých hollywoodských filmů vyvolá skladba City noir od významného amerického skladatele Johna Adamse (koncert 3. 11.). Nahrávka City noir získala v minulém roce cenu Grammy a Berlínští filharmonici ji budou hrát na jaře 2017, tedy několik měsíců poté, co ji budou moci živě slyšet posluchači v Hradci Králové. Celý koncert se koná pod záštitou Velvyslanectví USA v České republice. Výraznou symbolikou v programu festivalu bude Symfonie č. 3 od skladatelky Galiny Ustvolské (koncert 7. 11.). Toto výslovně křesťansky inspirované dílo totiž shodou okolností zazní přesně v den výročí násilného bolševického převratu v Rusku (později oslavovaného komunistickým režimem podle juliánského kalendáře jako „říjnová“ revoluce). V úvodu zmiňovanou evropskou premiéru bude mít Koncert pro orchestr (z opery Marco Polo). Tento opus napsal v roce 2012 amerického skladatel čínského původu Tan Dun a uveden bude při závěrečném koncertu 10. 11. „Během celého festivalu samozřejmě zde v Hradci Králové zazní mnoho dalších skladeb z velkých světových pódií, bližší informace o skladatelích a jejich dílech jsou dostupné na webových stránkách festivalu www.HFHK.cz, pro účastníky koncertů budou připraveny také programové brožury s výkladovými texty dramaturga Marka Hrubeckého,“ sděluje zájemcům ředitel Filharmonie Václav Derner.

Představení budou, stejně jako v minulých letech, doprovázena světelným a výtvarným designem a videoprojekcemi. Na výtvarném a scénickém řešení koncertů spolupracuje Filharmonie s Univerzitou Hradec Králové a pražskou Akademií múzických umění. Během závěrečného koncertu 10. 11. sehrají studenti HAMU, katedry nonverbálního divadla, pantomimickou féerii o cestách, návratech a rovnováze.

Všechny koncerty festivalu živě přenáší ČRo Vltava, vybrané koncerty se objeví i ve vysílání European Broadcasting Union.

Kontakt pro média: Alois Neruda, tel.: 495 211 375, 702 178 610 , e-mail: neruda@fhk.cz

21. 10. 2016 (PR)

 

Tisková zpráva Filharmonie Hradec Králové o. p. s.

Chaplin ve Filharmonii Hradec Králové

HRADEC KRÁLOVÉ – Filharmonie Hradec Králové se promění v kinosál s živým orchestrem. Na plátně se budou promítat filmové komedie Charlieho Chaplina. To vše (a nejen to) v úterý 18. října v 19.30 hodin v sále Filharmonie.

Představovat Charlieho Chaplina, geniálního komika, herce, scénáristu a režiséra určitě není potřeba. Jeho ikonický vzhled tuláka s knírkem a buřinkou zná snad každý. Málokdo už ale ví, že Charlie, celým jménem Sir Charles Spencer Chaplin, byl také samoukem na klavír, violoncello a housle, na které dokázal cvičit až šest hodin denně. Ač neznal noty, stal se z něj také velmi úspěšný skladatel. Vlastní doprovodnou hudbou opatřoval již své první filmy z němé éry a v psaní pokračoval i poté, co se zvuk s filmem propojil. Za pomoci zkušených aranžérů, kteří jeho nápady rozepisovali pro širší nástrojové obsazení, se stal autorem hudby k sedmi velkofilmům a vešel tak i do dějin filmové hudby.

Ve Filharmonii Hradec Králové si budou moci posluchači vychutnat atmosféru němých grotesek v představení nazvaném příznačně Svět němého filmu. Na promítacím plátně se za živého hudebního doprovodu hradeckých filharmoniků postupně vystřídají tři z nejznámějších Chaplinových komedií, a sice Chaplin vystěhovalcem (Immigrant, 1917), Chaplin strážcem veřejného pořádku (Easy Street, 1917) a Chaplin na kolečkových bruslích (The Rink, 1916).

Partitury připravil a hradecké filharmoniky povede světově uznávaný skladatel a dirigent Robert Israel žijící toho času v České republice. Krom toho, že je sám neobyčejně nadaným a oceňovaným klavíristou a varhaníkem, který vystupoval na pódiích a festivalech USA, v Japonsku i v Evropě – například v Anglii, Francii, Německu, Itálii, Rakousku, je také odborníkem v oblasti filmové hudby. Dokladem toho je jeho spolupráce s takovými studii, jako třeba Warner Bros., Sony Pictures Entertainment, Walt Disney Studios. Též působí po celém světě jako přednášející v oblasti hudebních a filmových snímků.

Během koncertu vstoupí pro zpestření přímo do představení duo mimů ze spolku Teatro Comico se svými skeči nazvanými Charlie a Policajt.

Kontakt pro média: Alois Neruda, tel.: 495 211 375, 702 178 610 , e-mail: neruda@fhk.cz

7. 10. 2016 (PR)

 

Tisková zpráva Filharmonie Hradec Králové o. p. s.

Den Slovenské republiky ve Filharmonii Hradec Králové

HRADEC KRÁLOVÉ – Filharmonie Hradec Králové bude ve čtvrtek 13. října hostit slovenského velvyslance J. E. Petera Weisse. Stane se tak v rámci každoročně pořádaného Dne zahraniční země. Připraven je pestrý program s mezinárodní účastí, který završí slavnostní koncert. Pod taktovkou dirigenta Ondreje Olose zazní díla slovenských klasiků Eugena Suchoně a Alexandera Moyzese.

„Den zahraniční země každoročně spolupořádá Filharmonie Hradec Králové se zahraničními velvyslanectvími. V minulosti jsme hostili delegace například ze Španělska, Kanady, Finska, Lucemburska a dalších zemí, letos máme tu čest přivítat delegaci ze Slovenska,“ představuje nadcházející událost ředitel Filharmonie Hradce Králové Václav Derner.

Záštitu nad letošním 9. ročníkem – Dnem Slovenské republiky – převzalo hned několik osobností. Kromě samotného velvyslance Slovenské republiky v ČR J. E. Petera Weisse letošní ročník opět zaštiťuje primátor města Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink, dále hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc a opět také královéhradecký sídelní biskup J. E. Mons. Jan Vokál. Dále se na programu dne podílí Velvyslanectví Slovenské republiky v ČR, Slovenský kulturní institut v Praze a Regionální Obec Slováků v Hradci Králové.

Hned na úvod programu je připravena exkurze výroby klavírů ve společnosti Petrof, následovat bude prohlídka katedrály Svatého Ducha. Zástupci Regionální Obce Slováků pana velvyslance provedou historickým centrem města a ukáží mu pamětní desku Ľudovíta Štúra instalovanou na domě číslo 22 na Velkém náměstí, která připomíná pobyt Ľ. Štúra v našem městě.

Na programu více folklórně laděného pozdního odpoledne se podílí také partnerské město Banská Bystrica zprostředkováním výstavy tradiční slovenské paličkované krajky s názvem „Mesto niťou uvité“ v prostorách budovy FHK. Součástí vernisáže výstavy bude i živá ukázka paličkování slovenských „čipkárek“, zpěvem a hrou na fujaru vernisáž doprovodí pan Jaroslav Miňo ze slovenského folklórního souboru Limbora. Fujara jako hudební nástroj možná není v prostředí Filharmonie očekávaná, její význam v kontextu Dne Slovenska ale přibližuje ředitel Slovenského institutu Vladimír Valovič: „Tento tradiční slovenský nástroj je úzce provázán se slovenskou kulturou, je dokonce zapsán na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO“.

Večerní koncert, připravovaný ve spolupráci se slovenským Hudebním centrem, se také ponese v duchu typicky slovenském. Hradecké filharmoniky dirigentsky povede Ondrej Olos, který má i přes své slovenské kořeny mnohaleté zkušenosti s vystupováním na českých pódiích, zejména s Janáčkovým repertoárem. Sólistou večera bude dirigentův častý umělecký partner, slovenský houslista Milan Paľa. Společně provedou první část koncertu, Fantazii pro housle a velký orchestr op. 7 od Eugena Suchoně. Ve druhé části koncertu zazní Symfonie č. 7 pro velký orchestr op. 50 od Alexandera Moyzese. Hradecké publikum bude tak mít možnost po delším čase slyšet hudbu našich nejbližších přátel.

Den zahraniční země s Filharmonií Hradec Králové již tradičně přispívá k reprezentaci města na mezinárodní úrovni a k udržování a upevňování mezinárodních vztahů.

30. 9. 2016 (PR)

 

TISKOVÁ ZPRÁVA K 39. KONCERTNÍ SEZÓNĚ

Koncertní sezónu ve Filharmonii Hradec Králové otevře Sv. Ludmila

HRADEC KRÁLOVÉ – V předvečer svátku sv. Ludmily, 15. září, zazní ve Filharmonii Hradec Králové stejnojmenné oratorium Antonína Dvořáka. Slavnostní uvedení díla otevře sezónu, ve které se můžeme těšit také na další hudební zastavení a události.

Oratorium Svatá Ludmila patří k titulům ne příliš často uváděným, je však jedním z Dvořákových nejrozsáhlejších a hudebně nejúchvatnějších. Libreto pochází z pera Jaroslava Vrchlického. Kompozici díla a řízení jeho premiéry se Antonín Dvořák ujal s velkým osobním zanícením a zanechal v něm značnou část svých duševních i fyzických sil. Oratorium zazní v Hradci Králové v sále Filharmonie ve čtvrtek 15. září 2016. Začátek koncertu je v 19.30 hod. Na předvedení se podílí sólisté Kateřina Kněžíková, Veronika Hajnová, Martin Gyimesi, Martin Gurbaľ a dále Pražský filharmonický sbor připravený sbormistrem Lukášem Vasilkem, diriguje Ondřej Vrabec.

K dalšímu programu 39. koncertní sezóny zve ředitel Filharmonie Hradec Králové, RNDr. Václav Derner: „Našim posluchačům jsme pro nadcházející sezónu připravili pestrou paletu hudebních zážitků od klasické hudby po soudobou, a to i napříč hudebními žánry.“ Příměr k paletě není jen vyjádřením uměleckého ducha. „Abonentní řady máme skutečně rozdělené podle barev a také náš slogan říká, že ‚Každý tón má svoji barvu‘. Chceme ukázat, že svět Filharmonie není stroze černobílý, jak je někdy vnímán podle klasického úboru hudebníků. Naší snahou je nabídnout hudbu takovou, jaká je, v celé škále barev a nálad a přiblížit ji takto i mladšímu obecenstvu,“ vysvětluje ředitel.

Jeho slova se potvrdí již brzy, během tradičního festivalu soudobé hudby Hudební fórum Hradec Králové. Festival, sestávající ze čtyř koncertů, proběhne v první polovině listopadu a zazní během něj skladby, které sklízely úspěch například v newyorské Carnegie Hall, londýnské Royal Albert Hall, ve Vídni, Berlíně, Los Angeles a v dalších hudebních centrech na obou stranách oceánu. Představení budou opět doprovázena světelnými kreacemi a videoprojekcemi, na výtvarném a scénickém řešení koncertů spolupracuje Filharmonie s Univerzitou Hradec Králové a pražskou Akademií múzických umění. Všechny koncerty festivalu bude živě přenášet ČRo Vltava.

Za vyzdvižení stojí netradičně pojaté představení prvního koncertu modré abonentní řady Svět němého filmu, kdy se Filharmonie promění v kinosál s projekcí a živým orchestrem hrajícím filmovou hudbu Charlie Chaplina. Kromě pečlivě vybraných skladeb klasické hudby, které tvoří většinu repertoáru této sezóny, se mohou návštěvníci těšit na společné projekty Filharmonie s kapelami Oboroh a Zrní, na ochutnávku ze světa opery a muzikálu, či představení určená pro celou rodinu.

9. 9. 2016 (PR)

 

Filharmonie Hradec Králové opět vezme Ameriku hudebním útokem!

Filharmonie Hradec Králové se v krátké době opět představí v USA, a to ve dvou projektech. V americkém Los Angeles Luckman Theatre proběhne 18. července 2015 premiéra baletu českého skladatele Zbyňka Matějů. Nahrávka hudby k tomuto baletu vznikla na základě objednávky souboru Los Angeles Chamber Balet a natočila ji ve svém sále Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou svého šéfdirigenta Andrease Sebastiana Weisera v prosinci minulého roku.  V krátké době po sobě je to již druhý úspěch Filharmonie Hradec Králové na americkém kontinentě. Na podzim 2014 získala totiž videonahrávka královéhradecké Filharmonie s edukativním koncertem na téma Janáčkovy Lišky Bystroušky a Musorgského Obrázky z výstavy, spolu s dirigentem Paulem Mauffrayem, prestižní hudební cenu The American Prize.

Toto však nebude jediným letošním angažmá Filharmonie Hradec Králové pro USA. Filharmonie získala od amerického producenta prestižní zakázku k nahrávce dávno ztracené a nyní nalezené hudební burlesky TABASCO  – americké operety z roku 1894 od Georga Whinitefielda Chadwicka, operety ve stylu Gilberta & Sullivana, Johanna Strausse ml., Johna Philipa Sousy nebo  Stephena C. Fostera. Skladatel Chadwick se měl údajně potkat v New Yorku i s Antonínem Dvořákem při jeho americkém pobytu. Koncertní provedení operety TABASCO bude natáčeno v sále hradecké Filharmonie, který často slouží i jako skvělé nahrávací studio, za účasti výtečného mezinárodního obsazení: Wolfgang MIRLACH (GER) baryton, Steven SCHESCHAREG (USA) baryton, Karla BYTNAROVÁ (CZE) mezzosoprán, Bryan BENNER (USA) baryton, Melissa MARSHALL (USA) soprán, Joseph GARCIA (USA) bas, Paul MAUFFRAY  (USA) dirigent. Nahrávání proběhne od 1. - 3. 9. 2015. Odborná veřejnost bude mít možnost se nahrávání po domluvě zúčastnit. Nahrávka bude zpracována na CD i DVD.

10.6. 2015  (PR)

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA K 38. KONCERTNÍ SEZÓNĚ

Koncertní sezóna FHK 2015–2016 v kostce

 

Velký symfonický cyklus staví do popředí interpretační elitu: klavíristu Igora Ardaševa, koncertního mistra České filharmonie Josefa Špačka, harfistku Janu Bouškovou, klarinetistku Ludmilu Peterkovou, šéfdirigenta Andrease Sebastiana Weisera, dirigenta Petra Altrichtera, světoznámého Radka Baboráka a Pražský filharmonický sbor. Auru mají i uváděné tituly, například Čajkovského Klavírní koncert b moll, Dvořákovo Stabat Mater, velké symfonie Rachmaninova nebo Šostakoviče i Debussyho Obrazy. Zazní také české premiéry děl Kaiji Saariaho a Johna Luthera Adamse, autorů vyznamenaných v roce 2014 cenami British Composer Award a Pulitzer Prize. Malý symfonický cyklus je poloviční jen co do počtu koncertů. Prvotřídní umělecké události zaručují jména Ivana Ženatého, klavíristy Jana Simona, sólo fagotisty České filharmonie Jaroslava Kubity a Českého filharmonického sboru Brno. Zlatými hřeby řady jsou Dvořákovo Te Deum, Čajkovského Čtvrtá symfonie, Mendelssohnova Italská, Borodinovy Polovecké tance a Janáčkův Taras Bulba. Stereotypní očekávání spjatá s interprety ani zavedené přihrádky z prodejen hudebních nosičů neplatí pro cyklus Mezi proudy. Hudba umělecky nezávislá a hudba fungující v určitém sociálním kontextu dávno nejsou dvě neprodyšně oddělené sféry. Spojení umění filharmoniků s pop rockem Petra Bendeho, art rockem skupiny Pink Floyd, jazzu nebo hudby k PC hrám proto není žádná náhoda. V neposlední řadě takto Gabriela Demeterová posvětí i titulní filmové melodie. Cyklus Opereta a muzikál s Krásnou Helenou, Rose Marií, Růžemi z Argentiny, Popelkou a Králi z Avalonu je určen příznivcům hudebního divadla, revue a fantasy. Nevypsanou soutěží o titul operní divy bude cyklus operních galavečerů vynikajících primadon. Ve slavných rolích zejména italského repertoáru vystoupí Rumunka Anda-Louisa Bogza a Veronika Dzhioeva, pěvkyně pravidelně hostující v petrohradském Mariinském divadle a moskevském Velkém divadle. Hříšným postavám propůjčí hlas Dagmar Pecková a odlehčení do světa dramatu přinese umělecký přednes Soni Červené. Hudební IQ park pro celou rodinu představují sobotní odpolední koncerty s Lukášem Hurníkem. Oblíbený moderátor vezme publikum za školu do školy muzikantského života. Rozhýbe hudbou loutky i obry, najde chyby ve vzorových dílech a představí možné i nemožné hudební nástroje. Z mimořádných koncertů bude na výběr koncertní provedení peprné operety Tabasco, vystoupení Matyáše Nováka se Symfonickým orchestrem Pražské konzervatoře nebo představení Šťastný princ s Divadelním souborem Slunovrat. Přelom roku bude patřit koncertu Hradišťanu, Rybově České mši vánoční s Martinů Voices a silvestrovskému retro programu „Děkuji, bylo to krásné…“. Na festival Hudební fórum Hradec Králové předtím přijede Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a Janáčkova filharmonie Ostrava.

19. 5. 2015 (Hr)